Palvelut

 

Itsehoitovalmisteet

Itsehoitotuotteita voi ostaa ilman reseptiä. Apteekin henkilökunta opastaa sopivien itsehoitolääkkeiden, sidetarvikkeiden, perusvoiteiden ja kosmetiikan valinnassa. Itsehoitolääkkeet on tarkoitettu lyhytaikaiseen käyttöön. Apteekin tärkeä tehtävä on ohjata asiakas tarvittaessa lääkäriin.
 

Reseptilääkkeet

Reseptilääkkeet toimitetaan odottaessa tai ne voi tulla noutamaan myöhemmin. Apteekki huolehtii asiakkaan Kela-korvauksista, lääkevaihdosta ja lääkkeiden yhteisvaikutuksista.
 

Lääkeneuvonta

Farmaseuttinen henkilökunta neuvoo kaikissa lääkkeiden valintaan ja käyttöön liittyvissä asioissa. Lääkeneuvonnalla varmistetaan sekä itsehoito- että reseptilääkkeiden oikea ja turvallinen käyttö. Henkilökunnan yhdyshenkilöt ovat perehtyneet erityisesti astman, diabeteksen ja sydänsairauksien lääkehoitoon.
 

Reseptien uusiminen

Julkisella puolella kirjoitettuja reseptejä voi jättää uusittavaksi apteekin kautta. Reseptien uusintaan on varattava aikaa kahdeksan arkipäivää. Reseptien uusimisesta perimme maksua 2 € / ensimmäinen resepti ja 1 € / kpl muut samalla kertaa uusittavat reseptit.
 

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu

Apteekkimme tarjoama annosjakelu soveltuu henkilöille, joilla on käytössään paljon lääkkeitä tai lääkkeitä otetaan useita kertoja vuorokauden aikana. Lääkkeet tilataan koneellisesti kerta-annospusseihin pakattuna kahdeksi viikoksi kerrallaan. Jokaisessa pussissa on asiakkaan nimi, lääkkeiden ottoajankohta (päivämäärä ja kellonaika) ja pussissa olevien lääkkeiden nimet.

Pussien mukana tulee annostuskortti, josta näkee ajantasaisen lääkityksen. Annostuskortissa on QR-koodi, joka luetaan älypuhelimeen asennettavalla maksuttomalla QR- koodin lukuohjelmalla. Koodi näyttää asiakkaalle jaeltujen lääkkeiden kuvat, kuvailutekstit ja Lääkeoppaan tekstit. Annostuskortti kannattaa ottaa mukaan lääkärikäynneille.

Ennen annosjakelun aloittamista lääkelistalta tarkastetaan lääkkeiden yhteisvaikutukset, päällekkäisyydet, annostukset ja ottoajankohdat.

Lääkevaihdot ja– kokeilut onnistuvat ilman hävikkiä, koska kerralla toimitetaan vain kahden viikon lääkkeet.

 

Lääkejätteet

Vanhentuneet ja käyttämättä jääneet lääkkeet voi palauttaa maksutta apteekkiin hävittämistä varten.     

Lääkkeet palautetaan apteekkiin läpinäkyvässä, tiiviissä muovipussissa. Poista tabletit ja kapselit alkuperäispakkauksistaan. Läpipainopakkauksissa olevia tabletteja ja kapseleita ei tarvitse irrottaa pakkauksistaan. Palauta nestemäiset aineet alkuperäispakkauksissa. Elohopeakuumemittarit ja jodivalmisteet (esim. Betadine ja Jodix) sekä neulat ja ruiskut tulee pakata erilleen muusta lääkejätteestä. Neulat tulee palauttaa muovi- tai lasiastiaan pakattuina.
 

Soita
Soita